Coordinación PRL Contratas y Concesiones Administrativas.

La realització de la activitat Universitària per al seu desenvolupament necessita de diversos serveis de suport i ajuda, on cada vegada es més freqüent que aquestes activitats es contracten amb empreses especialitzades en l’activitat a realitzar.

Això implica que personal que no és de la UMH desenvolupe activitats a les nostres instal·lacions i que calga aplicar l’article 24 de la LPRL y el R.D. 171/2004 per evitar o minimitzar els riscos derivats de les activitats desenvolupades per diverses empreses al mateix lloc de treball.

A continuació se inclou el procediment que particularitza la aplicació d’aquesta normativa a la universitat.

pdf.gif Coordinació prevenció R. L. en Contractes y Concessions Administratives v 6.3

Procediment aprovat per Consell de Govern de la Universitat en sessió del 3 de Maig de 2006. 

15 julio 2019