Multimèdia

4 de novembre 2016

Per a afavorir la formació e informació en matèria de prevenció de riscos laborals, presentem a continuació, un CD multimèdia i altres aplicacions, totes elles amb la intenció que qualsevol docent, investigador o personal d’administració i serveis puga tindre accés a les diferents publicacions, cursos, programes d’autoavaluació, amb continguts que esperem anar millorant progressivament.

Detall de material multimèdia.

 

Introducción a la PRL (CD).

Autoevaluación de la Integración de la PRL en una Unidad (aplicaciones).

Método simplificado de evaluación del riesgo químico (aplicación).

Programa interactivo de P.R.L por tráfico (aplicación directamente ejecutable).

Principios básicos de seguridad en incendios (CD).

Riesgos en trabajos de oficina, autoevaluación (ERGOFI) (CD).

Prestamo de CD de diversas materias en PRL (colección de CD).

Destacats