Coordinació PRL Docencia e Investigació.

10 de juliol 2019

La Universitat té acords amb altres universitats, instituts de recerca, o altres entitats (principalment relacionats amb projectes de transferència de investigació o tecnologia), que permeten que personal visitant desenvolupe activitats a les nostres instal·lacions, i que personal propi es moga per a realitzar aquestes activitats a les instal·lacions d’altres institucions.

Quan aquestes estades siguen significatives, s’aplica l’article. 24 de la LPRL i el Rd. 171/2004 que el desenvolupa. Aquesta normativa regula el necessari intercanvi d’informació i coordinació d’activitats per tal d’evitar o minimitzar els riscos derivats de la realització de activitats per diferents empreses en un mateix centre de treball. A continuació, s’inclou el procediment que detalla l’execució d’aquesta normativa a la Universitat.

pdf.gif Procediment de coordinació de riscos en docència i investigació v2.7

Per un millor aprofitament s’inclou la fitxa informativa dels riscos que s’utilitza al procediment.

word.gif fitxa informativa de riscos en valencià

Procediment aprovat pel Consell de Govern de la Universitat a la sessió del 3 de maig de 2006.

Destacats